HISTORIEN OM BORGESTAD GÅRD

 

 

 

Ærverdige og historiske Borgestad Gård ble bygd i 1696 av Anna Clausdatter og Generalmajor Arnold. Gården har vært i familiens eie i over 300 år. Barokkhagen ble anlagt i 1701 og er en av landets eldste og mest intakte. Her har vi blant annet pæretrær fra 1776 som ennå bærer god frukt.

Det har trolig vært drevet landbruk på Borgestad Gård siden 1300-tallet. Erik Johan Cappelen hadde en høyt premiert besetning som ble stambokført allerede i 1850-årene. Svigersønn Gunnar Knudsen avlet videre på Borgestad-kua, som siden skulle bli Norsk Rødt Fe (NRF).                         

Borgestad Gård har lang tradisjon med direktesalg av landbruksprodukter. I gamle dager ble alle varene solgt direkte fra gården. Produktene ble ofte kjørt ut med hest og vogn, og på sin daglige rundtur satt kusken fra seg fulle melkespann og tok med seg tomme tilbake. Foruten melk og kjøtt ble det solgt kremfløte, smør, honning, poteter, mel, epler og mye mer. De fleste produktene hadde fin emballasje, og var opprinnelsesmerket med Borgestad Gård.

 

  Gunnar Knudsen

  Arbeidere ved Borgestad gård