BORGESTAD KIRKE

 

 

På Borgestad gårds grunn skal det på 1300-tallet ha vært et kapell som forfalt etter reformasjonen. Stedet kalles Kapelljordet. På 1860-tallet oppsto ønsket om ny kirke i ytre del av Gjerpen, men det var først da Gunnar Knudsen omkring århundreskiftet tok et initiativ at det ble kirkebygging. Befolkningen i området var da økt sterkt. Det ble imidlertid strid om plassering. Gunnar Knudsens datter Gudrun var blitt alvorlig syk. Hennes interesse for kirkesaken førte til at før hun døde i september 1902, hadde Gunnar Knudsen bestemt seg for å bekoste kirken selv på egen eiendom.

 Arkitekt Johannes Henrik Nissen tegnet kirken. Hans svigersønn arkitekt Kristian H. Biong som medvirket, hadde vært i England og Skottland og studert landsbykirker, og mange finner en viss likhet med slike. Mathias Buer som eide naboeiendommen Ekeli, forærte også areal til formålet. Han var først uvillig fordi han var redd for at stedets flere hundre år gamle trær skulle bli hugget, men da Gunnar Knudsen forsikret han om at han ved overdragelsen til kommunen ville ha som betingelse at disse trærne aldri måtte hugges, ble Buer beroliget. Noen av trærne lever fremdeles.

Kirken hadde opprinnelig glassmalerier som Gunnar Knudsen hadde kjøpt i England, men da han ble oppmerksom på Emanuel Vigelands arbeider, ble han senere engasjert til å levere de nåværende glassmalerier i løpet av årene 1918 og 19. Disse er av høy kunstnerisk kvalitet.

Interiøret i kirken er også preget av solid håndverk og fin skaperkraft.

 

 

   Hovedinngangen fra sør

 

 

Byggingen startet vinteren 1903-04, og kirken var under tak høsten 1905. Dette årstallet er hugget inn i gavlen. Bygningen er av teglstein og kledd med kalkstein fra nærliggende steinbrudd og utført av steinhuggere som hadde erfaring fra Nidarosdomen. Den 24. mai 1907 foregikk innvielsen med blant annet en stilig prosesjon fra Borgestad gård.

Fra Borgestad gård er det også gitt grunn til kirkegården. Denne var først terrassert, men ombygget i 1980-årene for enklere vedlikehold. Da kirken ble bygget ble det også oppført bårehus og nødvendige uthus med bygning for stall og planlagt areal for ”kampering av heste”. Skogskirkegården som trolig er en av de første i landet, ble planlagt av hagearkitekt Karen Reistad og tatt i bruk i 1956. Arealet som ble tatt i bruk var den såkalte ”Borgestadskauen” som i mange år var et populært arrangementssted i furuskog
med Borgestads store eplehage og jorder som nabo.

 

   Borgestad Kirke er flott innvendig

 

Gravkapellet med lager, velferdsrom og kontorer er tegnet av arkitekt Kåre Kverndokk. Det sto ferdig i 1982 der de gamle uthusene sto.

Nærmere informasjon om kirken finnes i jubileumsboken: Borgestad kirke 1907-2007

   Borgestad-engelen